-->

27.2.07

eTwinning Past, Present and Future (Brusel, 23.-25.2. 2007)


European Schoolnet pořádal ve dnech 23.-25.2. konferenci eTwinning Past, Present and Future, jejíž součastí bylo vyhlášení cen pro nejkvalitnější projekty. Česká republika se v konkurenci všech zemí EU vedla velmi dobře.


Anne Gilleran a komisař Ján Figeľ


Ján Figeľ a Marc Durando, editel agentury European Schoolnet


Laueráti eTwinningových cen 1


Laueráti eTwinningových cen 1Ján Figeľ

Více informací o konferenci najdete v článku ing. Bořivoje Brdičky Minulost, současnost a budoucnost evropského eTwinningu.20.2.07

Oslavy 50. výročí podepsání Římských smluv a Spring Day in Europe


Německé předsednictví čeká v první polovině roku 2007 oslava 50. výročí podpisu Římských smluv. Členské země EU si tímto jubileem připomenou položení základního kamene Evropské unie. Oslavy budou probíhat v Berlíně dne 25. března 2007, kam se sjedou hlavy států a představitelé vlád členských států EU k převzetí Berlínské deklarace zaměřené na posílení hodnot EU a zároveň vytyčení hlavních představ o budoucnosti EU. Součásti oslav bude také celoevropský projekt Spring Day in Europe, který je určen pro základní a střední školy a který společně s Evropskou komisí pořádá agentura European Schoolnet.

Neformální jednání hlav států a vlád členských států EU má oživit velkolepý festival, který německá vláda organizuje ve dnech 24. – 25. března 2007 v Berlíně. Návštěvníci mohou očekávat v obou dnech zajímavý mix hudby, kultury a informací. Oslavy začnou již v předvečer výročí, kdy se dveře berlínských muzeí otevřou návštěvníkům až do nočních hodin. Ke spatření budou vybraná umělecká díla z evropského historického umění, literatury, hudby a to vše bude předvedeno v netradičních kompozicích.Jako doplňkem sobotní noci zůstane otevřeno více než 30 klubů, kde budou probíhat party v různých hudebních stylech reprezentující všechny členské státy. Kluby zůstanou otevřeny až do následujícího slavnostního dne.

V neděli 25. března oslavy vyvrcholí v okolí Brandenburské brány, kde budou doprovázeny řadou koncertů, vystoupeními divadelních spolků a umělců z celé Evropy. Návštěvníkům se zde také naskytne možnost získat nepřeberně informací o Evropské unii a jejich členech ve více než 70 informačních stanech. Na festivalu bude samozřejmě možnost ochutnat ze široké řady kulinářských specialit podle tradičních receptů všech 27 členských států. Oslavy budou probíhat i v dalších 52 německých městech.Logo oslav 50. výročí podpisu Římských smluv je tvořeno anglickým výrazem „together“ (společně), psané různými druhy písma, které symbolizují rozličnost evropské historie a kultury. V každé jazykové verzi je slovo „together“ nahrazeno ekvivalentem v příslušném jazyce („společně“ v češtině). Nápis ve spodní části loga – „Since 1957“ – resp. „od roku 1957“, upozorňuje přímo na konkrétní historickou událost. V soutěži o logo k 50. výročí podpisu Římských smluv, které se zúčastnilo více než 1700 mladých designérů ze všech členských států EU, zvítězil 23letý polský student designu.

Jaro v Evropě je projekt evropského vzdělávacího portálu European Schoolnet, který financuje Evropská komise. Loni se do něho zaregistrovalo více než třistapadesát českých škol a 6620 škol evropských. Základním cílem Jara v Evropě je, aby se žáci základních a středních škol seznámili s evropskou problematikou a dokázali se k ní samostatně vyjádřit. Evropské instituce chtějí naslouchat hlasu evropských občanů, proč tedy neříct nahlas to, co si myslíme?


Spring Day tým (European Schoolnet 2006)

EU prochází nesnadným obdobím, a je proto nutné, abychom mladým lidem umožnili situaci pochopit a vyjádřit své stanovisko v debatách s odborníky. Ať s politikou EU souhlasíme či ne, je nutné, abychom svým žákům předali znalosti, které potřebují, aby mohli vyjádřit svůj postoj. Jaro v Evropě je pro učitele i pro žáky jedinečnou příležitostí, jak se vyslovit k evropskému dění.

Tento projekt proběhne v letošním roce již popáté. Každý rok se zaměřuje na aktuální problematiku: v roce 2003 šlo o práci Konventu, v roce 2004 o rozšíření EU, v roce 2005 školy debatovaly o Smlouvě o Ústavě pro Evropu, v roce 2006 se zaměří na debaty o budoucnosti EU. V letošním roce jde nejen o připomínku podepsání Římských smuv, ale i pokračování debaty o budoucnosti EU.

Další informace můžete získat i na stránkách Evropské komise zde.

1.2.07

Zúčastněte se projektu „Energie je naše budoucnost“
V současné době se klade důraz na kvalitu života, čisté životní prostředí, šetrné využívání energie a podporu environmentálních inovací. Snížení energetické a materiálové náročnosti hospodářství států EU prostřednictvím efektivního využívání zdrojů je nezbytné nejen pro zvýšení konkurenceschopnosti, ale i pro snížení dopadu na životní prostředí. Je spojováno zejména se zavedením nových výrobních technologií s minimální energetickou a surovinovou náročností a s dosahováním vysoké účinnosti v celém procesu výroby a spotřeby energie.

Organizace European Schoolnet ve spolupráci s PlasticsEurope, asociací evropských výrobců plastů, zahájila v listopadu 2006 projekt nazvaný „Energie je naše budoucnost“. Prostřednictvím webových stránek informuje evropské studenty ve věku 11–18 let o důležitosti hospodárného zacházení s energií. Pro školy a studenty je navíc připravena soutěž a online aktivity zaměřené na problémy spojené se spotřebou energie a energetickými úsporami.
Cílem projektu „Energie je naše budoucnost“ je rozšířit a podpořit výuku na téma „energie“ v různých předmětech ve školách zemí Evropské unie, v kandidátských zemích a v zemích EFTA. Součástí projektu jsou výukové zdroje, internetové aktivity a soutěž. Vedle soutěže je připravena také internetová aktivita s názvem „Můj příběh do energetického vláčku“. Studenti mají za úkol přispět svým kolektivním nebo individuálním příspěvkem na téma „úspory energie“. Každý měsíc se také mohou zapojit do chatu s významnými představiteli ze světa politiky a obchodu na téma související s energií.
Výukové zdroje a online aktivity mají pomoci studentům při přípravě soutěžních příspěvků, ve kterých vyjádří svůj pohled na úsporné hospodaření s energií, možnosti energetických úspor a/nebo řešení energetických problémů pomocí obnovitelných zdrojů. Soutěžní příspěvek se skládá z plakátu, sloganu a textu. V textu soutěžící blíže vysvětlí sdělení, které chtějí předat. Vítězové budou v červnu 2007 pozváni do Bruselu, kde jim budou slavnostně předány ceny.

Soutěž je určena studentům středních škol, kteří mohou své příspěvky přihlásit do jedné z následujících kategorií:
studenti ve věku 12 let a mladší;
studenti ve věku 13–14 let;
studenti ve věku 15–16 let;
studenti ve věku 17–18 let a starší.
Studenti si mohou vybrat jedno z následujících témat:
- hospodárné využívání energie
- úspory energie vyplývající z používání vhodnějších materiálů
- předpokládané způsoby využívání obnovitelných zdrojů jako klíč k zítřku.

Studenty může do soutěže přihlásit jakákoli škola nebo instituce organizující volnočasové aktivity. Chtěli bychom požádat především učitele přírodních věd, jazyků, společenských věd, výtvarného umění a ICT, aby přípravu na soutěž zařadili do svých učebních plánů. Počet příspěvků zaslaných do soutěže jednou školou není nijak omezen. Uzávěrka přijímání příspěvků je v polovině března 2007.

Více informací o projektu a pravidla soutěže najdete na http://www.futurenergia.org
Jakékoli dotazy týkající se projektu a soutěže můžete zasílat na adresu: futurenergia@eun.org22.1.07

Pracujete v hodinách zeměpisu s Google Earth? Je nejvyšší čas začít. A pokud se chcete dozvědět více o této onlineové aplikaci, neměl by vám uniknout tento článek Jiřího Donáta:

Boj o internet: Virtuální zeměkoule změní web.


Když v roce 1990 vznikal World Wide Web, těžko si mohl někdo představit, jak úspěšná a univerzálně používaná služba se z něj stane. Dnes, po pouhých 16 letech existence, na webu najdeme téměř všechny informace, které ke svému životu potřebujeme: počínaje firemními prezentacemi a konče širokou nabídkou pro vzdělávání a volný čas. A přesto je tato technologie stále ještě na hony vzdálena ideálu. Dnešní web je totiž příliš složitý a málo intuitivní a práce s ním je daleko od přirozených úkonů, které člověk běžně dělá. Nemluvě o tom, že používání webu vyžaduje relativně velkou míru znalostí: počínaje gramotností a konče uměním pracovat s vyhledávači.
Dnes již ale technologie pokročila natolik, že je možné přejít i k přirozenějšímu způsobu sdílení informací. Není pochyb o tom, že touto budoucí platformou se stane některý z projektů virtuálních zeměkoulí. Ty totiž nabízejí stejně přirozený pohyb v informacích, na jaký jsme zvyklí při vyřizování záležitostí v našem reálném světě. Není také pochyb o tom, že tato změna bude znamenat podobný přelom, jaký představoval v počátku devadesátých let samotný web.
PROSTOROVÁ ORIENTACE MÍSTO TEXTU. Schopnost orientace v prostoru je pro lidi rozhodně starší, a tedy i více zažitá, než orientace v textu. V prostoru se lidstvo pohybuje po celou dobu své existence a pohybovali se v něm i jeho předkové. Z tohoto důvodu jsme k práci s informacemi uspořádanými v prostoru vybaveni určitě lépe než k práci s informacemi uspořádanými jiným způsobem.
Užitečnost prostorového vyhledávání informací je navíc o to větší, že většina informací je obvykle přirozeně spjata s nějakým konkrétním místem. Vývoj proto bude směřovat k jednotící platformě, která bude co nejvíce připomínat svět, ve kterém žijeme.
Nejedná se přitom o žádnou fantazii: přesně tímto směrem se již ubírá několik významných projektů. Dva z nich mají jako želízka v ohni dvě největší softwarové firmy, Google a Microsoft, třetí z nich je nekomerčním projektem amerického Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku.
GOOGLE EARTH vznikl z produktu Earth Viewer, vyvíjeného firmou Keyhole od roku 2001. Po odkoupení této firmy firmou Google v roce 2004 byl produkt přejmenován na Google Earth a jeho klientská aplikace byla dána uživatelům k dispozici zdarma.
Za touto aplikací stojí informace o zemském povrchu. Většina povrchu Země je pokryta s rozlišením aspoň 15 metrů; v některých městech (zejména ve Spojených státech) je však k dispozici rozlišení až 15 cm. Systém je koncipován jako trojrozměrný - kromě pohledu kolmo dolů je možné pohled uživatele natáčet i do stran a vidět tak profil terénu. K tomu systém obsahuje výšková data z digitálního modelu terénu NASA Shuttle Radar Topography Mission, který byl navíc v listopadu 2006 doplněn podrobnějším modelem DEM (Digital Elevation Model). Díky těmto datům je možné vidět plasticky nejen pohoří (např. Mount Everest), ale zvýší se i realističnost zobrazení měst. Pro další zvýšení realističnosti jsou některá města (v současné době 38 měst z USA a Japonska) vybavena trojrozměrnými modely budov, které se pak zobrazují v barvách šedi.
Aplikace je vybavena vyhledáváním a je kombinována s podrobnými mapami; v rámci Spojených států funguje vyhledávání na úrovni domů s číslem popisným, poslední dobou se ale možnosti vyhledávání zlepšují i v Evropě.
UŽIVATELSKÝ OBSAH. Nejzajímavější na projektu ale je, že Google k němu od začátku přistupuje jako k platformě, umožňující uživatelům umístit na virtuální zeměkouli jejich vlastní obsah. Základním a nejjednodušším nástrojem jsou geografické značky, které může na různá místa zeměkoule přidávat jakýkoliv uživatel, a v rámci těchto značek (placemarks) zveřejnit informace relevantní k danému místu. V březnu 2006 zakoupil Google firmu Last Software i s jejím produktem SketchUp. Pomocí tohoto softwaru je možné vytvářet a umísťovat na zeměkouli trojrozměrné objekty. Je tak možné "postavit" si svůj vlastní dům, nebo i celou vesnici či čtvrť a budovat tak vlastně své virtuální bydliště.
SPLYNUTÍ S WIKIPEDIÍ. V prosinci 2006 přidal Google do produktu novou vrstvu, tzv. "Geografický web". Tato vrstva se standardně zobrazuje všem uživatelům a obsahuje informace z encyklopedie Wikipedia a platformy pro sdílení fotografií Panoramio.
Online encyklopedie Wikipedia má ve své anglické verzi přes 1,5 milionu hesel, z nichž velká část je vztažena k určitému místu (informace o městě, významné stavbě, přírodní památce či zajímavosti). Na místě, kde je informace lokalizována, se pak automaticky objeví ikona Wikipedie a po kliknutí na ni i příslušný článek. Integrace s Wikipedií projekt Google Earth výrazně obohatila. Již předtím sice měli uživatelé k dispozici například vrstvy National Geographic Society, Discovery Communications či United Nations Environment Programme; obsah Wikipedie je však nesrovnatelně obsáhlejší.
FOTOGRAFIE. Zajímavá je i druhá přidaná aplikace, Panoramio. Jedná se o platformu pro sdílení fotografií, kterou vyvinuli ve svém volném čase dva španělští podnikatelé. V této aplikaci dostává každý uživatel zdarma 2 GB místa a jednoduchý nástroj, který fotografie umístí na konkrétní místo prostřednictvím aplikace Google Maps. Za rok fungování vložili uživatelé do systému 50 tisíc fotografií, po zahrnutí do Google Earth (loni v říjnu) však začal počet fotografií přibývat tempem 10 tisíc fotografií denně.
ODPOVĚĎ MICROSOFTU. Google má v této chvíli náskok, ale ani jeho hlavní konkurent Microsoft nespí. Jeho platforma se nazývá Windows Live Local (dřívější název Microsoft Virtual Earth). Také zde jde o zdarma nabízenou mapovou službu. Byla zprovozněna v prosinci 2005 jako nástupce dřívějších služeb Microsoft MapPoint and TerraServer. Zahrnuje názvy ulic, vyhledávání cesty mezi danými body, informaci o aktuálním provozu a satelitní fotografie. V květnu 2006 přidala firma Microsoft do této služby také "ptačí pohled" na několik hlavních měst v USA a Anglii. Jde o letecké fotografie s vysokým rozlišením, které jsou snímány nikoliv kolmo na zem, ale z úhlu. Díky tomu jsou vidět aktuální fasády domů a pohled na vybraná města je tak mnohem bližší realitě. V listopadu 2006 přidal Microsoft také "3D" pohled - od této chvíle je možné mapy natáčet, podobně jako v Google Earth, čímž se v nich objeví profil terénu a plastické trojrozměrné objekty. Pohyb v mapách pak velmi připomíná pohyb v reálném světě, což je velmi užitečné například při plánování cesty v neznámém městě. Takto detailně zpracováno je ale prozatím pouze 21 měst.
NASA WORLD WIND. Oba zmíněné projekty jsou Closed Source - takže software, mapy, plány ulic, fotografické snímky i 3D objekty jsou vlastnictvím jejich provozovatelů. V této významné oblasti ale existuje i kvalitní open source projekt. jmenuje se NASA World Wind a je postaven na satelitních snímcích NASA. World Wind byl původně zamýšlen jako vzdělávací produkt; díky tomu obsahuje kromě Země i trojrozměrný model Měsíce, Marsu a Venuše (připraven je též Jupiter a jeho měsíce Ganymedes, Europa a Callisto).
World Wind je z uživatelského pohledu i ovládání velmi podobný Google Earth. Zvolenou planetu je možné libovolně natáčet, přibližovat a oddalovat. Nejzajímavější objekt - Země - obsahuje 5 milionů geografických značek, politické hranice a další lokalizované údaje. Microsoft navíc dovolil tomuto projektu zahrnout (s podmínkou nekomerčního použití) i data ze svého projektu Virtual Earth. S výjimkou polárních oblastí je tak celosvětově k dispozici rozlišení 15 m; většina Spojených států je pokryta s rozlišením 1 m, a v městských oblastech dokonce s rozlišením 25 cm. Celkový objem dnes dostupných dat dosahuje 4,6 TeraByte.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTÍ PROJEKTU NASA World Wind je jeho otevřenost. Umožňuje prohlížet mapy a další obrazový materiál na internetu s využitím Open Geospatial Consortium Web Map Service (mezinárodní standard pro vytváření digitálních map, nyní jej podporuje i Google Earth); dále umožňuje importovat soubory ESRI (populární formát v oblasti geografických informačních systémů) a importovat geografické značky kml/kmz (Keyhole Markup Language) používané v Google Earth. Všechny značky vytvořené pro Google Earth tak mohou být transparentně převedeny i do World Wind. Díky své otevřenosti tak projekt profituje i z popularity ostatních geografických systémů. Navíc má tu výhodu, že se jedná o Open Source - již dnes vznikla díky práci vývojářské komunity řada užitečných plug-ins a add-ons, která je rozsahem srovnatelná s rozšířeními populárního internetového prohlížeče Firefox.
KTERÝ SYSTÉM SE PROSADÍ? Kromě počtu funkcí, kvality zobrazení a celkového konceptu platformy bude o úspěchu určitě rozhodovat zejména otevřenost systému a užitečnost aplikací, které nad touto platformou vzniknou. Situace velmi připomíná boj o prosazení operačního systému, který se na přelomu 80. a 90. let minulého století vedl mezi systémy Microsoft Windows a OS/2. Tento souboj nakonec rozhodli vývojáři - prosadil se produkt, pro který vzniklo více aplikací, a který se díky tomu stal pro uživatele užitečnější. Podobně se prosadí ta platforma webu, která získá více uživatelů, a díky nim i více zajímavých dat. Ve hře je přitom hodně.
JAKÝ BUDE OBCHODNÍ MODEL VIRTUÁLNÍ ZEMĚKOULE? Vlastník platformy má obrovské možnosti svoji roli zpeněžit. Už dnes si můžeme v beta verzi Windows Live Local povšimnout například bannerů, které se volně vznášejí v prostoru. Podobně jako se budují skutečné billboardy v našem fyzickém světě, je možné do světa virtuálního umísťovat nejrůznější reklamní objekty, které navíc mohou být přímo propojeny s možností například zatelefonovat inzerentovi, samozřejmě zdarma.
Možnosti zde ale nekončí. Vlastník platformy může rozhodovat o tom, jaká informace a v jaké chvíli se bude uživatelům standardně zobrazovat. "Pozemky" na virtuální zemi tak bude možné zpeněžit přinejmenším stejně dobře, jako pozemky skutečné. Chystáme se na cestu do San Francisca? Již při nejhrubším přiblížení na toto město se nám může zobrazit reklama řetězce restaurací, který si zaplatil balíček platinového sponzora. Při bližším přiblížení se pak mohou zobrazit sponzoři "zlatí", jejichž ikonky mohou být navíc multimediální, snadno rozpoznatelné od firem, které jsou v mapě umístěny zdarma. Možností je nepřeberně a zisk z "parcelování" nové webové platformy jistě převýší zisk z parcelování těžebních pozemků v době zlaté horečky poloviny 19. století.
JIŘÍ DONÁT, Capgemini

Platformy "nového webu"
Google Earth
http://earth.google.com


Windows Live Local
http://local.live.com/

NASA World Wind
http://worldwind.arc.nasa.gov/

Zdroj: ihned.cz

3.11.06

Windows a Linux. Kompatibilní!

Nepřehlédněte tuto zásadní zprávu:
Otevřený software Linux od americké společnosti Novell má být kompatibilní se svým konkurentem, operačním systémem Windows od Microsoftu. Společnosti se na tom dohodly ve čtvrtek. Pro Microsoft je to tento týden, po dohodě s firmou Zend, již druhá aliance se společností nabízející software v rámci otevřené platformy, předtím se přitom firma Billa Gatese snažila tyto konkurenty odstraňovat z cesty.

"Uznáváme, že otevřený software hraje v našem odvětví důležitou roli a že tu už zůstane," řekl hlavní právník Microsoftu Brad Smith. Microsoft v rámci dohody se svým někdejším velkým konkurentem zajistí podporu a technologii, která dovede oba systémy ke vzájemné kompatibilitě. Firma také souhlasila s tím, že nebude vůči zákazníkům operačního systému Suse Linux od Novellu uplatňovat své patentové nároky.
Zdroj: http://ihned.cz

2.11.06

Článek: Nová wiki-encyklopedie bude se zárukou

Nová encyklopedie, zdarma dostupná každému uživateli internetu a přitom s ověřenými informacemi, zahájila zkušební provoz.

Projekt připomíná proslulou internetovou encyklopedii Wikipedia, avšak má se od ní podstatně lišit přístupem.

Zatímco ve Wikipedii může heslo napsat a upravit prakticky úplně kdokoli, v novém projektu budou mít psaní hesel povoleno jen autoři registrovaní pod skutečným jménem (ne pod pseudonymem) a dohled nad konečnou verzí informací budou mít uznaní odborníci. Měla by se tak výrazně zvýšit důvěryhodnost zveřejněných dat.

Nový projekt nese název Citizendium, čili "občanská příručka" a u jeho zrodu stojí Larry Sanger, který byl ostatně i jedním ze zakladatelů Wikipedie. Později však odešel a stal se jejím kritikem.

Zajímavost Apple v Anglii druhý

Apple se stal díky silnému prodeji MacBooků dodavatelem číslo 2 na školním trhu v Anglii. Předběhl i společnost Dell, kterou odsunul na třetí místo. Apple má podle agentury Gartner 14,7% na celkovém trhu počítačů ve školství (mimo serverového trhu).

Na prvním místě je stále společnost Research Machines s 34,9%, druhé místo patří Apple Computers se 14,7% následuje Dell s 14,1%. Čtvrté místo patří společnosti HP s pouhými 7,7%.

Zdroj: http://appleinsider.com